نقش تئاتر در آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان

دسته : هنر
نویسنده : علی یعقوب‌زاده
گروه سنی : ۱٧ تا ۱٨ سال به بالا

چکیده
مقاله‌ی حاضر حاصل یک بررسی پیرامون نقش تئاتر در آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان است. در این نوشتار سعی شده تا با مراجعه به منابع فارسی و لاتین، نتایج بررسی‌های مرتبط با این موضوع گردآوری شده، پس از بررسی آن¬ها، موارد اشتراک این دو حیطه‌، مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد. موضوعات مورد توجه مهارت‌هاي 10گانه‌ی زندگي عبارت‌اند از: خودآگاهي، روابط بين‌فردي، ارتباط، تفكر نقادانه، تفكر خلاق، تصميم‌گيري، حل مسئله، مقابله با فشار، مقابله با هيجان‌هاي ناخوشايند، همدلي. در نمایش خلاق نیز موضوع‌هایی چون: رهایی از تنش، راه‌های حل مسئله‌ی ابراز خود و مقابله با کمرویی، شناخت خود، هم‌دلی، هم‌فکری و... مطرح می¬شود که از حیث مجهز کردن کودکان برای کسب مهارت‌های زندگی وسیله‌ای تأثیرگذار و کارآمد است.

مشخصات مقاله
موضوع : تئاتر و مهارت آموزی در کودکان
سال انتشار : ۱٣٩٢