نقد کتاب ساز شاخه ها سروده اسد اله شعبانی

دسته : ادبیات
نویسنده : شوکت ملکی ، مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان آبدانان استان ایلام
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

کتاب ساز شاخه ها سراینده اسداله شعبانی مناسب گروه سنی (ج). ناشر کانون پرورش فکری ، 28صفحه رنگی
این کتاب دارای چهارده شعر بوده و همه در قالب شعر نیمایی و چهارپاره می باشد . با موضوعاتی

شرح مقاله


کتاب ساز شاخه ها سراینده اسداله شعبانی مناسب گروه سنی (ج). ناشر کانون پرورش فکری ، 28صفحه رنگی

این کتاب دارای چهارده شعر بوده و همه در قالب شعر نیمایی و چهارپاره می باشد . با موضوعاتی بر گرفته از عناصر طبیعی و اجتماعی سروده شده اند . موضوعاتی مثل قرآن،کلام آسمانی ،پرچم میهن ،روز دانش آموز ،درخت ، بهار ،دوره گرد پیر ، گل آرزو و پرواز .

این مجموعه با نگاهی نوو متفاوت از اشعار کودک و نوجوان آورده شده است . شاعر سعی در بیان موضوع های تازه و نو دارد. اما رد پای سفر بزرگسالان در این شعر ها به چشم  می خورد . و چون تقریبا منطق شعر نو معاصر بر این مجموعه حاکم است ،اما می توان گفت معلوم نیست چه طیفی از مخاطبان معنی و مفهوم آن را در می یابند و اشعار این مجموعه نیز از انسجام و یکنواختی خاصی پیروی نمی کند . و ارتباط لفظی بین اجزای شعری تا حدی مشخص نیست .

 آوردن کلمات خوش آهنگ و مراعات نظیر و نیزاستفاده از تشبیهات و استعاره ها در کتاب چنگی به دل نمی زنند . و به نوعی می توان گفت فاقد ویژگی های شعر کودک و نوجوان بوده و برای مخاطب( ج و د)چندان مناسب نیست . تصاویر روی جلد کتاب زیبا و پر تحرک بوده و نیز لکه های قرمز و نارنجی که در زمینه  آبی اطراف کتاب پخش شد ه اند چشم نواز بوده و از رنگ های شادی استفاده کرده است . تصاویر داخل کتاب تکراری بوده و فاقد هر گونه عناصر بکر و تازه است اکثر تصاویر از طبیعت ساده و کودکانه بوده و از یکدستی خاصی برخوردار نیست .

مشخصات مقاله
موضوع : نقد کتاب ساز شاخه ها سروده اسد اله شعبانی