افسانه ها و اهمیت انسان شناسی آن ها

مجله روشنان- دفتر یازدهم - سخن سردبیر پاییز ۱٣٩٠

دسته : ادبیات
نویسنده : خسرو آقایاری
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

سخن سر دبیر در دفتر1390 مجله روشنان- صفحه 2 تا 5 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩٠