صبحیِ مترجم

مجله روشنان -دفتر هشتم

دسته : ادبیات
نویسنده : داود خزائی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر هشتم مجله روشنان- صفحه 44 تا 55 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : بررسی سبک شناسی دو داستان (گرگ و هفت بزغاله و درخت بادام)
سال انتشار : ۱٣٨٧