باز آفرینی، خلق اثر جدید یا حفظ اثر کهن؟

مجله روشنان -دفتر هفتم

دسته : ادبیات
نویسنده : جعفر توزنده جانی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر هفتم مجله روشنان- صفحه 20 تا 27 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٨٧