تربیت عشق!

مجله روشنان -دفتر پنجم

نویسنده : ابوذر کریمی
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

این مقاله در دفتر پنجم مجله روشنان- صفحه 178 تا 185 چاپ شده است.
متن مقاله را در نسخه (pdf ) مشاهده کنید

مشخصات مقاله
موضوع : نگاه موردی به عشق در انیمیشن‌های والت دیسنی
سال انتشار : ۱٣٨۶