بررسی تاثیر حرفه آموزی در سن نوجوانی

نویسنده : هیراد فرضی پور - عضو کانون پرورش فکری رشت ۱- استان گیلان

برگزیده کشوری پژوهش اعضاء کانون پرورش فکری

مشخصات مقاله
سال انتشار : ۱٣٩٣