سرگرمی «هواپیمای چوبی»

دسته : فکری
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٩٠۱٣٢۱٠٠۶٣

گروه سنی: بالای ۱۰ سال

این سرگرمی از ۳۹ قطعه چوبی بزرگ و کوچک تشکیل شده.
راهنمای همراه سرگرمی شامل توضیحات و تصاویر مراحل ساخت است.
مخاطب با دنبال کردن این مراحل و کنار هم قرار دادن قطعات می تواند به آسانی و در مدت کم هواپیما بسازد.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٩٠
طراح اسباب بازی : اقتباسی