سرگرمی معمای «بند در بند ١»

دسته : فکری
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان، «د» دوره راهنمايی، «هـ» سال‌های دبيرستان

اين سرگرمی از يک محور اصلی و ٤ عدد حلقه قاب‌دار منحنی فلزی شامل دو حلقه بزرگ و دو حلقه کوچک ساخته شده‌ است.
يک نخ به صورت معما در ميان آن ٤ حلقه قرار گرفته است که باید با ٨ حرکت نخ را از داخل اين محور خارج کرد و با ٨ حرکت نخ را داخل محور قرار داد.

مشخصات اسباب بازی
تولید کننده : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولید : ۱٣٧٠
طراح اسباب بازی : فرهاد بختیاری نژاد