سرگرمی «هرم و گوی»

دسته : فکری
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان، «د» دوره راهنمايی

اين سرگرمی از يک صفحه مثلث شکل و ٢٠ عدد گوی در چهار رنگ تشکيل شده است.
برای ساخت هرم باید ٢٠ عدد گوی به شکلی روی صفحه چيده شود که گوی‌های هم رنگ در کنار هم قرار نگيرند.
سرگرمی «هرم و گوی» در پرورش قدرت تجسم، دقت و آشنايی با اشکال هندسی برای کودکان و نوجوانان مفيد است.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٧٩
طراح اسباب بازی : اقتباسی