سرگرمی «مکعب در مکعب»

دسته : فکری
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ب» سال‌های دوم و سوم دبستان، «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان

اين سرگرمی از ١٦ قطعه تشکيل شده است.
با کنار هم گذاشتن اين قطعات می‌توان به آسانی اشکال هندسی ساخت و شکل‌های متنوعی را به صورت سه بعدی به وجود آورد.
سرگرمی «مکعب در مکعب» دارای آموزش درک بعد و ديد فضايی است و با ساختن احجام هندسی تشخيص ابعاد هر جسم به آسانی امکان‌پذير می‌شود.

مشخصات اسباب بازی