سرگرمی «کارت حافظه ۱» از مجموعه کارت بازی‌ها

دسته : کمک درمانی
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: بالای ۳ سال

اين سرگرمی شامل دو مجموعه ۱۲ عددی است كه دو به دو، شبيه هم هستند.
بازی‌كن و يا بازی‌كنان با كشف تصاوير شبيه به هم، ‌امتياز كسب می‌كنند.
این بازی به ۲ روش انفرادی و جمعی انجام می‌شود.
سرگرمی «كارت حافظه» يكی از بهترين بازی‌های مناسب گروه سنی پيش از دبستان به بالا است.
البته تعيين گروه سنی اين سرگرمی بستگی مستقيم به تصاوير، تعداد و اندازه كارت‌ها دارد.

مشخصات اسباب بازی