سرگرمی «کارت حافظه ۳» منظومه شمسی

دسته : کمک درمانی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٨۵/٠۱٠٢٩۶/٣

گروه سنی: ۱۰ تا ۱۲ سال

سرگرمی «كارت حافظه» شامل دو مجموعه ۱۲ عددی از تصاوير منظومه شمسی است كه دو به دو شبيه هستند.
بازی‌كن و يا بازی‌كنان با كشف تصاوير شبيه به هم، ‌امتياز كسب می‌كنند.
این بازی به ۲ روش انفرادی و جمعی انجام می‌شود.
سرگرمی «کارت حافظه ۳» در مجموعه کارت بازی‌ها می‌گنجد.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٨۵
طراح اسباب بازی : اقتباسی