سرگرمی «جورچین گل پنج پره ختایی»

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٨۶/٠٢٧۴٠٠/٣

گروه سنی: ۱۰ سال به بالا

این سرگرمی شامل ۱۹ قطعه چوبی از نقوش سنتی ايران است.
مخاطب این وسیله ضمن تمرين در زمينه فعاليت‌های فكری و كسب مهارت‌های بصری، با ويژگی‌های نقوش اصيل ايرانی و نام آن‌ها آشنا می‌شود.
سرگرمی «جورچين گل پنج پره ختايی» در مجموعه نقوش سنتی می‌گنجد.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٨۶
طراح اسباب بازی : مجید قادری ، امیرحسن سلام‌زاده سلماسی