سرگرمی «جورچین گل لاله عباسی»

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٨۶/٠٢۶۴٠۱/٣

گروه سنی: ۱۰ سال به بالا

این سرگرمی شامل ۱۹ قطعه چوبی مجموعه نقوش سنتی ايران است.
مخاطب این وسیله ضمن تمرين در زمينه فعاليت‌های فكری و كسب مهارت‌های بصری، با ويژگی‌های نقوش اصيل ايرانی و نام آن‌ها آشنا می‌شود.
سرگرمی «جورچين گل لاله عباسی» در مجموعه نقوش سنتی می‌گنجد.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٨۶