سرگرمی «مجسمه مقوایی قایق‌ران»

دسته : فکری
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٨٧/٠٠٧۴٨٢/٢

گروه سنی: بالای ۱۲ سال

این سرگرمی از قطعات مقوایی رنگی تشکیل شده است.
سرگرمی «مجسمه مقوایی قایق‌ران» موجب آشنايی با روش‌های طراحی و ساخت احجام، افزايش مهارت و دقت در ساخت احجام، آشنايی با سازه‌های متحرک و روش‌های ايجاد و انتقال حركت می‌شود.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٧٨
طراح اسباب بازی : اقتباسی