سرگرمی «مجسمه مقوایی دونده»

دسته : فکری
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٨٧/٠٣٩۵۱٣/٢

گروه سنی: بالای ۱۲ سال

این سرگرمی از قطعات رنگی مقوایی تشکیل شده است.
آشنايی با روش‌های طراحی و ساخت احجام، افزايش مهارت و دقت در ساخت احجام، آشنايی با سازه‌های متحرک و روش‌های ايجاد و انتقال حركت از ویژگی‌های «مجسمه مقوایی دونده» محسوب می‌شود.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٧٨
طراح اسباب بازی : اقتباسی