عروسک محلی دامغان (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان سمنان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

این عروسک در بعضی از روستاهای دامغان توسط مادر، مادربزرگ و یا خواهر بزرگتر برای بازی بچه‌ها ساخته می‌شد. این عروسک با استفاده از دو قطعه چوب، پارچه و پولک ساخته می‌شد . صورت عروسک با پولک درست می‌شد و این کار برگرفته از صورت عروس‌ها بوده‌است زیرا آن زمان صورت عروس‌ها را در شب عروسی، مشاطه که همان آرایشگر بوده‌است با پولک درست می‌کرده و بر اساس همین سنت صورت عروسک را مثل صورت عروس درست می‌کردند .

مشخصات اسباب بازی
استان : سمنان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : مریم صرفی
اندازه عروسک : ٣٩ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد۱۴۶)