عروسک آق کوسا (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان زنجان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

از مراســم بسيار زيبا و جذاب منطقــه‌ي زنجان كه در اكثــر شهـرهاي زنجـان بـه آن مي پرداختند ، مراسم كوسا‌گلين بود كه يك مراسم زمستاني بسيار باشكوهي بود و حدوداً 40 روز از زمستان مانده مردم به اجراي آن مي‌پرداختند _ مراسم كوسا داراي 5 تيپ نمادين بود.

_ آق كوسا نمادي از سفيدي و گرما و بهار بود . آق كوسا لباسي سفيد بر تن مي‌كرد و عصايي در دست داشت .


مشخصات اسباب بازی
استان : زنجان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ٣٧ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (٢٢٠)