عروسک‌ چول قزک- کولی قزک (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان شمالی - مرکز اسفراین

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

این عروسک در واقع از الهه باران الهام گرفته شده‌است و برای باران‌خواهی بوده‌است. در واقع عروسکی بوده که با چوب و پارچه ساخته می‌شده و اگر باران نمی‌باریده بچه‌ها با درست کردن آن شعر زیر را می‌خواندند:

چولی قزک بارون کن                     بارون بی پایون کن

گندم به زیر خاکه                           از تشنگی هلاکه

و در صورتی که باران زیاد می‌شد، سر الاغی را با پارچه و.... بزک کرده، سپس بچه‌ها آن را می‌چرخاندند و می‌خواندند:   چولی قزک بارون بسه        بارون بی پایون بسه

نماد: باران خواهی


مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان شمالی
شهرستان : اسفراین
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : محبوبه مزینانی
اندازه عروسک : ۴٨ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد ٢٣۶)