عروسک نارگل و گلنار (دامن آبی) (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

پیشنه عروسک مربوط به سالهای دور است عروسکی بوده که مادران در صورت داشتن دو دختر برایشان درست می کردند.

نماد: جنبه سرگرمی


مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان شمالی
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : شیدا و شهرزاد فروتن
اندازه عروسک : ۴٠ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد٢٣٠)