عروسک اسب چوبی (و مرد اسب سوار) (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان رضوی

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان رضوی
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : محبوبه مزینانی
اندازه عروسک : ۴٠ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد٧٠)