عروسک هلری (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری- مرکز فارسان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

هر عروسک پیشینه خاص خود را دارد اما طی پژوهشی که راجب به عروسک های زاگرس نشین داشته ام، می توان پیشینه این عروسک ها را به میمون هاراپا با سرشغال مصری ارتباط داد. چرا که این عروسک ها می توانند اجداد هر عروسکی در هر کجای جهان باشند و جرقه آغازین خلق عروسک باشد.

 نماد: هُلری نیز نوع دیگر عروسک سرگرمی است برگرفته از بهیگ بازنده اما در نوع پسر بچه ای در حال رقص محلی(چوب بازی) این عروسک نیز جنبه آئینی دارد (نماد بارش باران)

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : فارسان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : نوشین فرهادی
اندازه عروسک : ۴٣
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌ها سازنده