عروسک اسب‌چی (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری- مرکز فرخ شهر

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

اسب چی عروسکی سفالی است که شبیه یک اسب ایستاده است و به نوعی نماد اسب آرزوهاست که مادران آن را واسطه تمرین قصه هایشان قرار می دادند. 

 نماد: برآورده شدن آرزوها و آمال                                                     

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : فرخ‌شهر
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : لیلا پناهی
مربی: لیلا جعفری
اندازه عروسک : ۱۱ سانت
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده