عروسک شترچی (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری- مرکز شماره دو شهرکرد

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

شترچی عروسکی است که در منطقه­ی چوبین شهرستان فارسان وجود دارد این عروسک از تکه های پارچه و پولک و منجوق تهیه می شده است و بر روی کلاه خاصشان می دوختند.از آنجا که این منطقه در نقطه ای بلند قرار دارد و نور آفتاب مستقیماً به آن می تابد، لذا در طول روزبسیار گرم و سوزان است و چون در گذشته شغل و پیشه­ی اکثر مردم این محل کشاورزی و باغداری بوده و طبق رسومات قدیم فرزندان پسر ملزم به کار در زمین و کمک به پدر و مادر بودند برای پسر بچه ها این کلاه دوخته می شد تا هم انگیزه ای جهت حضور در مزرعه باشد هم پاهای شترچی روی لاله گوش آنها را بگیرد تا لاله­ی گوش به دلیل نازکی و ظرافت کمتر بسوزد. بدیهی است هرچه قدر تعداد پولک و منجوق بیشتر بوده شترچی از اهمیت خاصی برخوردار می گردیده و همگان توجه خاص به آن داشتند.

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : لیلا پناهی
مربیان: سمیه ویسی- اعظم بخشیان.
اندازه عروسک : ٢۵ سانت
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس : امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده