عروسک لیلی (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری- مرکز لردگان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

به صد سال پیشتر برمی‌گردد، مادر بزرگ‌های ما نیز با این عروسک که توسط مادر یا مادر بزرگشان ساخته می شد بازی می کردند.

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : لردگان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : پریسا اردشیری- صغری موسوی(مربیان)
اندازه عروسک : ٣٨
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده