عروسک ---- (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری - مرکز هفشجان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی


این عروسک نام ندارد و توسط سازنده نامگذاری می‌شود.

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : هفشجان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده :
اندازه عروسک : ۴٩
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده