عروسک نگار (دست ساز)

عروسک‌های بومی ارسالی استان البرز

دسته : عروسک

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

شرح اسباب بازی


عروسک عزیز و نگار که برگرفته از افسانه‌ای محلی است ، عزیز جوانی از روستای اردکان طالقان بوده که عاشق نگار می شود اما مادر نگار او را به عقد پسر خاله اش که درالموت زندگی می‌کرده در آورده است. عزیز به دنبال نگار به الموت می‌رود و در آنجاچون دیوانگان شعرهای عاشقانه می خواند، بزرگان الموت گرد هم جمع می‌شوند و مسابقه‌ایرا برای عزیز و همسر نگار می گذارند. مسابقه بدین شکل بوده که تعدادی زن را که برروی سر آنها چادر انداخته‌اند در جایی قرار می‌دهند و از عزیز و همسر نگار می‌خواهندکه نگار را تشخیص دهند. همسر نگار، نگار را نمی‌تواند تشخیص دهد ولی عزیز نگار رامی‌شناسد و بدین طریق نگار را به عقد عزیز در می‌آورند. این قصه به شکل منظوم توسطاهالی روستاهای دنبلید و اردکان سینه به سینه تا به حال گفته می‌شود.مشخصات اسباب بازی
استان : البرز
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ٣٠ سانتیمتر
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده