عروسک فلک ناز (دست ساز)

عروسک‌های بومی ارسالی استان البرز

دسته : عروسک

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

شرح اسباب بازی
که در فصل برداشت گندم مادران ، در کنار بجای آوردن مراسم شکرگزاری به همراه پدران ، که با کشت گندم و برداشت آن از برکت و روزی خداوند بهره‌مند می‌شوند ، به تهیه عروسکی از جنس گندم و ساقه آن می پرداخته‌اند. این عروسک سال‌های سال به دست مادران و دختران و برای بازی و سرگرمی آن‌ها ساخته می‌شده ، که علاوه بر سرگرمی آن‌ها دقت و توجه به محیط پیرامون و بهره بردن از نعمت‌های خدا برای رفاه بشر آموزش داده می‌شده‌است.


مشخصات اسباب بازی
استان : البرز
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ٢٢ سانتیمتر
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٢ عدد
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده