چه‌جوری میشه که

دسته : طنز
زیر رده : داستانک
گونه : فانتزی
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا
نویسنده : آتنا جوانمردی عضو نوجوان استان تهران

چه‌جوري ميشه كه:
چه‌جوري ميشه كه شيشة خونه‌هاي كوچه ما همه مي‌شكنند؟

شرح داستان

چه‌جوري ميشه كه:

چه‌جوري ميشه كه لاستيك‌هاي ماشين‌هاي كوچه ما همه پنچر ميشه؟

چه‌جوري ميشه كه شيشة خونه‌هاي كوچه ما همه مي‌شكنن؟

چه‌جوري ميشه كه روي ديوارهاي خانه‌هاي كوچه ما كلي چرت و پرت نوشته ميشه؟

چه جوري ميشه كه زنگ در خونه‌هاي كوچه ما به صدا درمي‌آيد، اما وقتي در باز ميشه هيچكي پشتش نيست؟

چه جوري ميشه كه.............

اگه مي‌خواهي جواب همة اين سؤالها را بدوني

فقط كافي عضو گروه ما بشي!

مشخصات داستان
سال تولید : ۱٣٩۴