بادکنک

دسته : طنز
زیر رده : داستانک
گونه : فانتزی
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا
نویسنده : کریم تنها- نوجوان- استان مرکزی

بادكنك خوشگلي بود.

شرح داستان

آنقدر شفاف بود كه توانست عكسش را در آن ببيند. چشمهايش گرد شده بود. نوك بينياش درست مماس با بادكنك بود. ديگر نفسش بند آمد. فقط يك نفس عميق كافي بود تا بادكنكش بتركد و....

ناگهان اين اتفاق افتاد. حالا تمام صورتش پر از آدامس بادكنكي شده بود.دوباره بايد آماده باد كردن ميشد.١،٢، ٣...، بادكنك خوشگلي شد.

مشخصات داستان