نی

دسته : طنز
زیر رده : داستانک
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
نویسنده : مینا بهرامی مقدم-کودک-استان قم

چوپان ني‌اش را برداشت و در آن دميد.

شرح داستان

گوسفندها ترسيدند. فراري شدند و روي سروكول هم ريختند. سگ گله هم شروع كرد به پارس كردن.

چوپان خيلي تعجب كرد و دوباره در ني دميد، اما اين‌بار هم همان صداي وحشتناك را در آورد. 

يكي از گوسفندها از تپه به پايين سرازير شد. سگ گله آنقدر پارس كرد تا صدايش شبيه صداي مرغ شد. 

چوپان حيرت‌زده داخل ني را نگاه كرد و ناگهان مگس كوچكي را ديد كه داخل ني گير كرده بود و بال بال مي‌زد.

مشخصات داستان