رنج خانه

گلهای پژمرده

دسته : اجتماعی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

همه در این خانه رنج می برند

پیاز داغ که هی بالا و پایین می پرد
....

شعر

همه در این خانه رنج می برند

پیاز داغ که هی بالا و پایین می پرد

موبایلی که روی اپن هی دارد می گوید که کسی زنگ می زند

از بس که جوش می خورد و دور خودش می چرخد

از پنجره بیرون را تماشا می کنم

و هی دسته کلید را بالا و پایین می کنم

در خانه ای که همه رنج می برند غم هست

در این خانه ی غمگین

 گل های قالی هم پژمرده شده است.


لیلا جوان/پنجم دبستان

مرکز هفت کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مشهد 

 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی