لیلی وشیرین

دام عشق

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : چهار پاره

تو هستی لیلی و شیرین

و من مجنون و فرهادم

که در این روزگار بد

به پای عشق افتادم

****

شعر

تو هستی لیلی و شیرین

و من مجنون و فرهادم

که در این روزگار بد

به پای عشق افتادم

****

 تو هستی چون گل نرگس

و من خوار بیابانم

چنان یک کوه، پر قدرت

برایت شعر می خوانم

****

ولی تقدیر می گوید

که در فکرت پریشانی است

بگو ای جان من اما

چرا چشم تو بارانی است.اسماعیل جهانی/ گروه سنی ه

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان _خراسان شمالی

 

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی