آفرینش

گناه آدم

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

دنیاگرد است
سیب هم گرد است
دنیا زیباست

.....

شعر

دنیاگرد است

سیب هم گرد است

دنیا زیباست

سیب هم زیباست

خدا هم دنیا و هم سیب را زیبا آفرید

و به انسان یاد داد

سیب های زیبا بکارد

اما انسان فقط سیب را خورد

خدا را فراموش کردآيسان قرباني / گروه سنی د

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ­مرکز تالش _گیلان.

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی