قلب طلایی

دسته : عاطفی
شاعر : سیده مبارکه هادی‌فر
گروه سنی : سال
قالب شعر : سپید

قلبش آرامشی از جنس طلای ناب است.
رنگ صورتی پیراهنِ چین ‌دارش
به آن سبز لجن‌ زده‌ی سبز شده از لجنزار، سبزه‌زار است انگار...
هیولای رویاهای مهربانم.

شعر

قلب طلایی

مقصدش احساس است.

راهش از آرامش.

و چه زیباست احساس پریدن ‌هایش

در زمانی که دلش مظهر آرامش بود.

دست‌ هایش بزرگ، امّا کوچک...

قلبش آرامشی از جنس طلای ناب است.

رنگ صورتی پیراهنِ چین ‌دارش

به آن سبز لجن‌ زده‌ی سبز شده از لجنزار، سبزه‌زار است انگار...

هیولای رویاهای مهربانم.

سیده مبارکه هادی‌فر،14ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیمرغ