یک دوست

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

یك كیف معمولی

یك روسری، یك مانتوی ساده

یك دفتر و خودكار آبی

یك شعر گرم و آفتابی!

شعر

یك كیف معمولی

یك روسری، یك مانتوی ساده

یك دفتر و خودكار آبی

یك شعر گرم و آفتابی!

چیزی بجز اینها ندارم!

این‌قدر كم

این‌قدر ساده!

با قلب لبریز

از حس تردی گرم و تازه!

حسی كه قلبم را گرفته بی‌اجازه!

من می‌توانم

لبخند را از غصه‌هایت پس بگیرم

اما تو چی؟

اصلاً تو می‌خواهی بمانی؟

این آدم بسیار معمولی

یك دوست می‌خواهد

تو می‌توانی؟

یك دوست
یك كیف معمولی
یك روسری، یك مانتوی ساده
یك دفتر و خودكار آبی
یك شعر گرم و آفتابی!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی