مثل یک میخ

دسته : اجتماعی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

معلم ها از او هستند راضی

گرفته نمره ی خوب از ریاضی

همیشه صرف کرده توی ذهنش

شبیه آب خوردن فعل ماضی!

شعر

معلم ها از او هستند راضی

گرفته نمره ی خوب از ریاضی

همیشه صرف کرده توی ذهنش

شبیه آب خوردن فعل ماضی!

ریاضی گرچه سخت و مثل چوب است
ولیکن مغز او چون دارکوب است
نه تنها در ریاضی کاشته گل
تمام درس هایش خوبِ خوب است

دروس حفظی از ماقبل تاریخ
نشسته توی ذهنش مثل یک میخ!
و طول جزوه هایی که نوشته
بدون شک رسیده تا به مریخ !

هزاران لوح تقدیر و تشکر
گرفته ، می شود یک روز دکتر
ولی با این همه عنوان عالی
پریشب کاسه ی صبرش شده پر!

کمی هم دوست دارد در خیالش
به یاد آرزو های محالش
کنار پنجره شعری بگوید
مگر بهتر شود یک ذره حالش !

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی