شاعر و شعر

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

من نمی‌خواهم شاعر باشم

من دلم می‌خواهد

كه تو با دیدنِ من شعر شوی!

شعر

من نمی‌خواهم شاعر باشم

من دلم می‌خواهد

كه تو با دیدنِ من شعر شوی!

من نمی‌خواهم شاعر باشم،

من دلم می‌خواهد

آب را وقتی كه می‌نوشم؛

آخرین جُرعه ی آن

شعر شادی باشد

دوست دارم بدَوَم

و به هر جا بروم

دوست دارم كه قدم هایم

بر روی زمین،

شعر و آهنگِ سرودی باشند

مثل رودی باشند

لحظه‌ها باید شاعر باشند

من نمی‌خواهم شاعر باشم!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی