جوش

دسته : عاطفی
شاعر : امین فخار زاده
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

آب

از آتش سماور می جوشد

چشمه

از دل زمین

شعر

آب

     از آتش سماور می جوشد

چشمه

     از دل زمین 

صورت من

    از چه

          جوش

                 جوش

                       می جوشد...؟


امین فخارزاده٬ عضو نوجوان مرکز شماره ۸ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩۵