لکه‌های آگاهی

دسته : عاطفی
شاعر : ارشیا نیکجویان
گروه سنی : سال
قالب شعر : سپید

لکه ‌ها همانند روح
روزها می ‌خوابند،
شب‌ ها آواز می ‌خوانند.

شعر

لکه‌های آگاهی

لکه ‌ها همانند روح

روزها می ‌خوابند،

شب‌ ها آواز می ‌خوانند.

می‌ دانند اگر سردی زمزمه ‌شان

خفتگی را از ماه نگیرد

جایی در این دنیای سوزناک ندارند

ترکیبی از سوزش و درد

آنگاه خوشه‌ های گندم،

بی‌خبر خم می‌ شوند.

ارشیا نیکجویان،16ساله

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیمرغ