گواش سفید

دسته : عاطفی
شاعر : آیدا محمّدنیا
گروه سنی : سال
قالب شعر : نیمایی

در تابلوی نقّاشی
همچون شیری ریزان
در گودال لیوان

شعر

  گواش سفید

در تابلوی نقّاشی

همچون شیری ریزان

در گودال لیوان

با قلم‌ مویی زیبا

پخش می ‌شود در لیوان

با قاشقی کوچک

هم می‌ زند شیر را

و نقش می‌ اندازد بر بشقاب

طرحی به زیباییِ دنیا.

آیدا محمّدنیا، 14ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیمرغ