سپر سایه ها

دسته : عاطفی
شاعر : شیدا حقیقی مقدم
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

او با نگاهش خورشید را تعقیب می کند
ازمشرق تا مغرب

شعر

او با نگاهش خورشید را تعقیب می کند

ازمشرق تا مغرب

و در پایان روز که از کنارش  می رود

آرام درگوشش زمزمه می کند:

فردا باز خواهم گشت

قول می دهم .

وآفتابگردان هرروزبا امید دستان پرتوان خورشید

ازخواب بر می خیزد!

                                حالا تو فکر کن من چقدر باید خورشید باشم

                                      و چقدرتنم را سپرسایه ها کنم!!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵