توکی می آیی ؟

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

در یک روز گرم تابستان
که مثل خورشید می درخشی

شعر

در یک روز گرم تابستان

که  مثل خورشید می درخشی

یا در یک روز سرد زمستان

که مثل برف پاک وسپیدی

توکی می آیی؟

در یک روز رنگارنگ پاییزی

یا در یک بهارزیبا وقشنگ

مثل رنگین کمان هفت رنگ

توهم باران وهم خورشیدی

توعشق ونور امیدی

من در انتظارم 

برای آن روز که می آیی...


  • نگین بازی/13 ساله/ 
  • مرکز مجتمع(استان ایلام) 
  • (7 سال سابقه عضویت)

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩٣