بزرگ می‌شوم

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

دلتنگ خنده‌های توام
نزدیک کن فاصله را
لختی بایست، نگاه کن

شعر

بزرگ می‌شوم

دلتنگ خنده‌های توام

نزدیک کن فاصله را

لختی بایست، نگاه کن

تمام کن سکوت این قافله را

چه عاشقانه تو حک شدی میان قلب‌های ما

میان این سکوت سخت

مرور می‌کنم تو را

نگاه کن به قامتم

که من بزرگ می‌شوم

میان خنده‌های تو

در این شب سیاه و درد

در این کویر تلخ و زرد

پر از امید می‌شوم

مرور می‌کنم تو را.

فاطمه اصغریان، 16 ساله

استان مازندران، مرکز جویبار