راز شب

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال

از دورها

آواز غمگین کلاغی

هر نیمه شب یک باره می گوید:

خوابت چه سنگین است!

شعر

از دورها

آواز غمگین کلاغی

هر نیمه شب یک باره می گوید:

خوابت چه سنگین است!

بیدار شو

شب بو برایت حرف دارد

حرفش چه شیرین است!