امام حسین (ع)

گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

حسین، عزیز دل ‏ها
وقتی رسید به کربلا
گفت که اگر بمیرم
ظلم را نمی ‏پذیرم

شعر

امام حسین(ع)

حسین، عزیز دل ‏ها

وقتی رسید به کربلا

گفت که اگر بمیرم

ظلم را نمی ‏پذیرم

آمده ‏ام به کربلا

زنده کنم دین خدا

خوبی ‏ها را صدا کنم

صلح و صفا به پا کنم

بدی‏ ها را جدا کنم

آمده‏ ام فدا کنم

علی اصغرم را

قاسم و اکبرم را

سه ساله دخترم را

دست برادرم را

فاطمه یوسف نیا، 10 ساله

عضو مکاتبه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان