از بهار بنویسیم

دسته : عاطفی
شاعر : بهاره دینی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

شب می شود
شبیه تمام یلدا هایی که دیر به دیر
صبح می شوند
باید برای تو
از بهار بنویسم...

شعر

پنجره اتاقت  همیشه 

روبه عصري  پاییزی باز می شود

انگشتان باد

برف گیسوانت را

نوازش میکند

وتوتنهاییت را

در دفتر خاطراتت نقاشی می کنی

***

شب می شود

شبیه تمام یلدا هایی که دیر به دیر

صبح می شوند

باید برای تو

 از بهار بنویسم...

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی