آواز باران

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

هر قطره اش انگار
عطر تو را دارد
یاد تو می افتم
باران که می بارد

شعر

هر قطره اش انگار
 عطر تو را دارد
 یاد تو می افتم
 باران که می بارد

گاهی کنار من
 تا صبح می ماند
 گل می کند ذوقش
 آواز می خواند

دیشب که آوازش
 در کوچه جاری شد
 حال و هوای شهر
 با او بهاری شد

 بارید و غم ها را

 از سینه ی من شست

 تو مثل باران…نه!

 باران شبیه توست