دوست

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

تو مانند پری های خیالی
کنار چشمه های نقره ای رنگ
و یا مثل سرودی عاشقانه
که می خوانند با آواز دلتنگ

شعر

تو مانند پری های خیالی
 کنار چشمه های نقره ای رنگ
 و یا مثل سرودی عاشقانه
 که می خوانند با آواز دلتنگ

تو مثل قصه های کودکانه
 زلال و ساده، اما سخت شیرین
 شبیه لای لای وقت خوابی
 زمانی شاد، گاهی نیز غمگین

تو را حس کرده ام در عطر شب بو
 تو را دیدم شبی در چشم مهتاب
 تو آن رؤیای شیرینی که هر شب
 به نرمی می وزد بر مخمل خواب

 بگو از گیسوان زرد خورشید

 بخوان از اسب جادوی پری زاد

 بیا، تا آخر این قصه باشد

 شبیه قصه های کودکی شاد